Tilsagn om naturpleje

Bedriften har modtaget tilskud til: Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder, specielt områderne ved Klovvig, hedeskrænterne mod nordvest på Venø samt strandengene umiddelbart nordvest for Venø By. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Læs mere her