Venø kartofler

Vi dyrker velsmagende sunde og spisekartofler. Sortsvalgene er betingede af forskellige faktorer; smag, kogefasthed, knoldform og -udseende, jordtype, modtagelighed for sygdomme og stødpletter osv.

For ikke at stresse kartoflerne lægges de først, når jorden har en tilpas høj temperatur. Er jordtemperaturen for lav, disponerer dette for forskellige sygdomme, der medfører en kvalitetsforringelse. I vækstsæsonen inspiceres markerne jævnligt, og ved fund af syge planter bortluges både plante og knolde. Vi anvender kunstvanding for at undgå udtørring og misvækst og dannelse af deforme knolde.

Forbruget af plantebeskyttelsesmidler er ekstremt lav. Dette skyldes primært den høje indstråling fra fjorden og den friske vestenvind, der tilsammen gør livet surt for bladlus, svampe og bakterier. I øvrigt fører vi journalkort over alle hændelser i den enkelte mark, dette medfører en 100 % sporbarhed.

Kartoffeloptagningen sker, når kartoflerne er modne og altid i tørvejr og ved høj temperatur, så risikoen for mekaniske skader ("skrammer") på knoldene minimeres. Optagningen sker så skånsomt, at vi har set hele fasanæg på inspektionsbåndet!

Efter optagning anbringes kartoflerne i 500 kilos kasser i et mørkt velventileret rum i ca. 3 uger, hvor de emmer af. Efterfølgende flyttes de til et kølelager, hvor de står mørkt og ved 3,5 grader. Den lave temperatur holder kartoflerne i en slags dvaletilstand.

Inden opsortering flyttes kasserne til lokale med højere temperatur, da kolde knolde er stærkt modtagelige for knubs og skrammer. Vi tilstræber til stadighed den ypperste kvalitet, hvorfor vi i alle håndteringsprocesser behandler kartoflerne med respekt og som "guldæbler".

Sluttelig pakkes kartoflerne i papiremballage, der beskytter dem mod lys, hindrer kondens og tillader dem at "ånde". Emballagen forsynes sluttelig med etiket med eget ø-logo: Venø kartofler.

Vi anbefaler at kartoflerne opbevares mørkt og køligt hos forbrugeren.

Levering

Venø kartofler leveres hele året. Kartoflerne emballeres i 15 og 20 kg lystætte papirsække eller i 2½  og 5 kg papirsposer.

Holdbarheden af Venø kartofler er op til flere måneder ved korrekt opbevaring hos kunden.